Aktualizacja:
09.02.2020.

VA2 (BEL) VA3 BSZS PAER vom Hasenborn
Data urodzenia: 19.09.2006
Ojciec: VA 2 Quenn vom Luher Weg
Matka: V 1 (USA) Yada vom Mittelwest
HD: Normal
ED: Normal
Wyszkolenie: SchH3
Kkl1, DNA, ZW-79
Inbred:
4 - 4   VA1 Ulk von Arlett
5 - 5   V Dolly von Arlett
5 - 5   VA5 Yago vom Wildsteiger Land
4 - 5   V Verena von Batu
4 - 5   VA1 (I) Hobby vom Gletschertopf
3 - 4   VA1 Ursus von Batu
Copyright © 2013 von WolfZucht